Premiss_visioner_1

”Åtta visioner om trygghet. Socialförsäkring i förändring”, red. Boa Ruthström och Håkan Svärdman
120 sidor
135 x 210 mm
Typografi: Antenna och Minion
Premiss Förlag, på uppdrag av Folksam.

Läs mer
Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär.