Farma-1

Broschyr åt Sveriges Farmaceuter.
16 sidor, 148 x 185 mm
Typografi: Gotham och Minion
Foto: Ola Hedin

Läs mer
Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär. Här ska det ligga en ingångstext på varje sida. Den ser ut så här ungefär.