Åtta visioner om trygghet: bok

Premiss_visioner_1

”Åtta visioner om trygghet. Socialförsäkring i förändring”, red. Boa Ruthström och Håkan Svärdman
120 sidor
135 x 210 mm
Typografi: Antenna och Minion
Premiss Förlag, på uppdrag av Folksam.