Liberala Kvinnor: valbroschyr

LK-Valfolder_1

”Kryssa en liberal feminist i Stockholm”. Broschyr inför valrörelsen 2010.
A5.
8 sidor.
Typografi: Futura och Caslon
Liberala Kvinnor i Stockholm, 2010