Dagens Socialförsäkring: tidning

DS1-1

Design och produktion av ny personaltidning åt Försäkringskassan. Tidningen skulle fungera som ett nyhetsinriktat magasin för alla anställda. I samarbete med tidningskonsulten Anders Malmsten.
Försäkringskassan, 2004