De gjorde skillnad: bok

Fp-Bok_1

”De gjorde skillnad” av Anders Johnson.
Bok om kvinnliga liberala pionjärer, utgiven till Folkpartiets 75-årsjubileum 2009.
190 x 190 mm.
Omslag och inlaga, 232 sidor. Typografi: Corporate, Bellevue och Scala.