Designkontor 100: logotyp

DK100_Logo

Logotyp och grafisk profil åt Designkontor100, som drivs av inredningsarkitekt AnnaMaria Bornstein.
Typografi: Futura