Diabetesdagen: rapport

Diabetesrapport-1

Rapport om seminarium på Diabetesdagen 2012. På uppdrag av Dagens Medicin.
12 sidor, A4
Typografi: Avenir och Scala