En glansfull framtid: bok

This is image placeholder, edit your page to replace it.

”En glansfull framtid” av Uno Westerlund
Premiss förlag, utgiven på uppdrag av TCO.
148×210 mm
216 sidor
Typografi: Helvetica, Neue Helvetica och Sabon