Farmacevtisk Revy: tidning

FR_1

Redesign av Sveriges Farmacevtförbunds medlemstidning tillsammans med tidningskonsulterna Anders Malmsten och Janne Martinson 2004. Produktion av de första numren, sedan överlämning av mallar och utbildning. Därefter produktionsstöd fram till 2010.
Typografi: Apex och Scala