Första jobbet: bok

Jobbet_1

”Första jobbet, 52 kändisars okända start på karriären”.
Antologi utgiven på uppdrag av SKTF-tidningen. Red. Niklas Lindstedt.
170 x 200 mm.
Omslag och inlaga, 116 sidor.
Premiss Förlag.