Grönköpings Veckoblad: redesign

GV7-1

Grönköpings Veckoblad.
Redesign 2008.
En varsam omgörning av form, typografi och vinjetter samt nya mallar.
Typografi: ITC Franklin, Mercury Display och Adobe Jenson