Industriland: bok

Industriland_1

”Industriland, tolv forskare om när Sverige blev modernt”. Antologi utgiven på uppdrag av Arbetets Museum. Red. Jan af Geijerstam.
140 x 220 mm.
Omslag och inlaga, 306 sidor.
Typografi: Futura och Scala
Premiss Förlag 2008