Jerringfonden: grafisk profil

Jerringlogo

Jerringfonden är en stiftelse som delar ut medel till förmån för barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. 2003 gjorde jag deras logotyp och grafiska profil tillsammans med illustratören Magdalena Wennberg Lavebratt. Varje år tar jag fram ett eller två diplom till mottagaren av priset för särskilda insatser inom handikappidrotten.