Liberala Kvinnor: jubileumslogotyp

11-LK-90-logo

2011 är det 90 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Liberala Kvinnor ville ha en logotyp för sitt firande, som skulle vara både historisk och framåtblickande. Eftersom blåklinten var rösträttsrörelsens symbol och numera såväl Folkpartiets som Liberala Kvinnor, blev den en självklar ingrediens.
Typografi: Futura