Kollektiva individualister: bok

Kollektiva_1

Bok ”Kollektiva individualister och strategiska tusenkonstnärer. Tolv elombudsmän berättar” av Anna Danielsson. På uppdrag av Premiss Förlag.
160 x 190 mm
Omslag och inlaga, 220 sidor
Typografi: Whitney och Scala
Premiss Förlag, 2008