Medicover: broschyr

Medicover-1

Broschyr på uppdrag av Effektiva Media.
A4
8 sidor
Typografi: ApexSans och Caslon