Motorsport: redesign

Motor_1

Redesign av tidningen Motorsport tillsammans med Kenneth Andrén. I mitt uppdrag ingick även att göra funktionella layoutmallar i InDesign utifrån den nya formen.
230 x 297 mm.
ca 24–36 sidor.
Typografi: Formata, Rockwell och Scala