Bort från ruta ett: bok

Premiss_rutaett_1

”Bort från ruta ett, samtal om en arbetslinje för framtiden” av Bengt Rolfer.
80 sidor
135 x 210 mm
Typografi: ApexSans och Minion
Premiss Förlag, på uppdrag av Almega, Folksam, Kommunal och TCO./p>