Kungsholmens Grundskola: powerpointmall

KG-ppt_1

”En skola i världsklass”.
Mall för presentationer i powerpoint.
Typografi: Memphis och Arial
Kungsholmens Grundskola, 2011
Foto: Denny Lorentzen.