Sveriges Åkeriföretag: redesign

SÅ_skiss-1

Redesign av regionala tidningar åt Sveriges Åkeriföretag.
I uppdraget ingår också löpande produktions- och planeringsstöd.
20–36 sidor, A4
Typografi: Stag Futura och Minion