Folkpartiet: valmaterial

Fp-valet-Tros-1

Inför och under valrörelsen 2010 tog jag fram trycksaker både åt Folkpartiet centralt och åt län, kommuner och enskilda kandidater runt hela Sverige.
”Ja till framtiden”, lokalt utdelningsmaterial i valrörelsen 2010.
A5.
8 sidor.
Typografi: Bernard Condensed, Praxis och Sabon.