Behöver du berätta något viktigt, förklara det komplicerade eller presentera dig snyggt?

Jag är en erfaren kommunikatör som jobbar både strategiskt och praktiskt. En grafisk formgivare som kan skriva. Och en driven skribent med känsla för bild och form. Jag hjälper dig att kommunicera tydligt, långsiktigt, genomtänkt och effektivt.

Erika Jonés,
Bokstavstyp

Kompetens & kunskap

 • Varumärke: Logotyper och profilprogram
 • Trycksaker: Broschyrer, tidningar, böcker
 • Digitalt: WordPress, innehåll till sociala medier
 • Internkommunikation: Powerpoint, nyhetsbrev, manualer

Tjänster & produktion

 • Formgivning och grafisk produktion för tryck och digitalt
 • Skriva kort och långt för trycksaker, webb eller sociala medier
 • Språkgranskning och textredigering
 • Projektledning och planering

Strategi & idé

 • Kommunikationsstrategi
 • Varumärke, identitet och tonalitet
 • Målgruppstänkande
 • Planera och genomföra kommunikationsprojekt

Erfarenhet & nätverk

 • Mer än 25 års yrkesererfarenhet från stora organisationer och små företag
 • Väl insatt i samhällsliv och politik
 • Samarbetar med fotografer, filmare, PR-byråer m.m.

Namnet är ingen slump.

Bokstäver är mitt jobb, min last och mitt intresse. Typografi, stilistik, formgivning och grammatik – allt handlar om rätt bokstav på rätt plats. Du kan lita på att innehållet blir både läsvärt och läsbart när du anlitar mig.

När jag är ledig läser jag böcker och spelar osunt mycket Wordfeud – och jag vill alltid spela en match till. Du hittar mig som Bokstavstyp, jag bjuder på lunch om du klår mig,

Hör av dig:

Telefon eller sms: 070–765 22 67

E-post: erika@bokstavstyp.se

Eller mejla här: